-
№ 7282

Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София : Кн. 2

Автор: Университет в София Семинар по славянска филология
Година: 1907 г.
Град: София,| Кн. 2 (1906 - 1907)| Печ. П. Глушков
Издателство:
Страници: 598
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019

Съдържание

Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София : Кн. II.
Заглавна страница
Предговор
стр. IV.
Съдържание
Отношенията на старобългарските паметници към епентетичното л, от Павел Орешков.
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
I. Мярка за последовност.
стр. 12
стр. 13
стр. 14
II. Фактове.
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
III. Количествени отношения.
Таблици
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
IV. Заключения.
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
Промените на граматическия род в славянските езици, oт Стоян Младенов
Общи бележки
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
Въпросът в славянското езикознание.
стр. 71
Обсег, план и метод на работа.
стр. 73
стр. 74
стр. 75
Промени, станали с рода на думи славянски.
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
Промени, станали с рода на чужди думи.
Мъжки род.
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
Женски род.
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
Среден род.
стр. 113
стр. 114
За глаголната елипса в българския език, от Марин Иванов.
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
Еркечаните и техният говор, от Г. А. Георгиев.
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
Звукове.
1. Ударен квантитет.
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
2. Гласни.
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
3. Съгласни.
стр. 190
Форми.
1. Падежи.
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
2. Глагол.
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
Говорът на малореканците (мияците) в Дебърско, от Марко Григоров.
стр. 202
стр. 203
Поминък, жилища и носия.
стр. 205
стр. 206
стр. 207
стр. 208
стр. 209
стр. 210
стр. 211
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
стр. 216
стр. 217
стр. 218
стр. 219
стр. 220
стр. 221
Библиографски бележки по малореканския говор.
стр. 223
стр. 224
стр. 225
стр. 226
I. Звукове.
стр. 228
стр. 229
I. Гласни.
стр. 231
стр. 232
стр. 233
стр. 234
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
стр. 239
стр. 240
II. Съгласни.
стр. 242
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
стр. 248
стр. 249
II. Форми.
стр. 251
Падежни остатъци.
Родителен падеж.
стр. 253
стр. 254
Дателен падеж.
стр. 256
стр. 257
Творителен падеж.
Местен падеж.
стр. 259
стр. 260
стр. 261
стр. 262
Член.
стр. 264
стр. 265
Местоимение.
стр. 267
стр. 268
Прилагателни и числителни.
Глагол.
стр. 271
Аорист и имперфект.
Повелително наклонение.
Условно наклонение.
Причастия.
стр. 275
Несклоняеми.
стр. 277
стр. 278
III. Няколко синтактични особности.
стр. 280
стр. 281
стр. 282
стр. 283
стр. 284
стр. 285
стр. 286
стр. 287
стр. 288
стр. 289
стр. 290
стр. 291
Речниче на няколко малкопознати миячки думи.
стр. 293
стр. 294
стр. 295
стр. 296
стр. 297
стр. 298
стр. 299
стр. 300
стр. 301
стр. 302
стр. 303
стр. 304
Мотиви за клетва в нашите народни песни, от Иван Хаджов.
стр. 306
стр. 307
стр. 308
стр. 309
стр. 310
стр. 311
стр. 312
стр. 313
стр. 314
стр. 315
стр. 316
стр. 317
стр. 318
стр. 319
стр. 320
стр. 321
стр. 322
стр. 323
стр. 324
стр. 325
стр. 326
стр. 327
стр. 328
стр. 329
стр. 330
стр. 331
стр. 332
стр. 333
стр. 334
стр. 335
стр. 336
стр. 337
стр. 338
стр. 339
стр. 340
стр. 341
стр. 342
стр. 343
стр. 344
стр. 345
стр. 346
стр. 347
стр. 348
стр. 349
стр. 350
стр. 351
стр. 352
стр. 353
стр. 354
стр. 355
стр. 356
стр. 357
стр. 358
стр. 359
стр. 360
стр. 361
стр. 362
стр. 363
стр. 364
стр. 365
стр. 366
стр. 367
стр. 368
стр. 369
стр. 370
Погребалните обичаи у българите, от П. Парашкевов.
стр. 372
стр. 373
стр. 374
стр. 375
стр. 376
стр. 377
стр. 378
стр. 379
стр. 380
стр. 381
стр. 382
стр. 383
стр. 384
стр. 385
стр. 386
стр. 387
стр. 388
стр. 389
стр. 390
стр. 391
стр. 392
стр. 393
стр. 394
стр. 395
стр. 396
стр. 397
стр. 398
стр. 399
стр. 400
стр. 401
стр. 402
стр. 403
стр. 404
стр. 405
стр. 406
стр. 407
стр. 408
стр. 409
стр. 410
По говора в с. Чешнегир Нова-Махала (Станимашко), от Сребрю п. Георгиев.
стр. 412
стр. 413
стр. 414
стр. 415
стр. 416
Звукове.
стр. 418
стр. 419
стр. 420
стр. 421
стр. 422
стр. 423
стр. 424
стр. 425
стр. 426
стр. 427
стр. 428
стр. 429
стр. 430
стр. 431
стр. 432
стр. 433
стр. 434
Форми.
стр. 436
стр. 437
стр. 438
стр. 439
стр. 440
стр. 441
стр. 442
стр. 443
стр. 444
Критичен преглед на обнародваните материяли по малореканския (миячки) говор, от Марко Григоров.
стр. 446
стр. 447
стр. 448
стр. 449
стр. 450
стр. 451
стр. 452
стр. 453
стр. 454
стр. 455
стр. 456
стр. 457
стр. 458
стр. 459
стр. 460
стр. 461
стр. 462
стр. 463
стр. 464
стр. 465
стр. 466
стр. 467
стр. 468
стр. 469
стр. 470
Библиография на художествената ни литература от 1901 до 1904 г.
стр. 472
стр. 473
стр. 474
стр. 475
стр. 476
стр. 477
стр. 478
стр. 479
стр. 480
стр. 481
стр. 482
стр. 483
стр. 484
стр. 485
стр. 486
стр. 487
стр. 488
стр. 489
стр. 490
стр. 491
стр. 492
стр. 493
стр. 494
стр. 495
стр. 496
стр. 497
стр. 498
стр. 499
стр. 500
стр. 501
стр. 502
стр. 503
стр. 504
стр. 505
стр. 506
стр. 507
стр. 508
стр. 509
стр. 510
стр. 511
стр. 512
стр. 513
стр. 514
стр. 515
стр. 516
стр. 517
стр. 518
стр. 519
стр. 520
стр. 521
стр. 522
стр. 523
стр. 524
стр. 525
стр. 526
стр. 527
стр. 528
стр. 529
стр. 530
Библиография на славянската филология и литература в българския печат през 1905 и 1906 г., от Мария Маждракова.
стр. 532
I. Езикознание.
стр. 534
стр. 535
II. Етнография и фолклор; история.
стр. 537
стр. 538
стр. 539
стр. 540
III. Литературна история и критика.
стр. 542
стр. 543
стр. 544
стр. 545
стр. 546
стр. 547
стр. 548
стр. 549
IV. Хубава литература.
стр. 551
стр. 552
стр. 553
стр. 554
стр. 555
стр. 556
стр. 557
стр. 558
стр. 559
стр. 560
стр. 561
стр. 562
стр. 563
стр. 564
стр. 565
стр. 566
стр. 567
стр. 568
стр. 569
стр. 570
стр. 571
стр. 572
стр. 573
стр. 574
стр. 575
стр. 576
Добавки.
стр. 578
стр. 579
стр. 580
стр. 581
стр. 582
стр. 583
стр. 584
стр. 585
стр. 586
стр. 587