-
№ 7284

Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София : Кн. 4

Автор: Университет в София Семинар по славянска филология
Година: 1921 г.
Град: София,| Кн. 4| Печ. П. Глушков
Издателство:
Страници: 648
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019

Съдържание

Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София / Семинар по славянска филология при Университета в София. Продължаващо издание
Издателска корица
Заглавна страница
Предговор
Съдържание
Приписки и бележки по нашите писмени паметници, от Ивана Русева.
стр. 2
стр. 3
стр. 4
I. Що е приписка и що е бележка?
стр. 6
II. Форма на приписките и бележките.
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
III. Значение на приписките и бележките изобщо.
стр. 16
стр. 17
стр. 18
IV. Значението на приписките и бележките за историята на българската книжевност.
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
Котленски дамаскин, преписан от Стойко иерей на 1765 год., от Петър П. Иванов.
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
Костурският говор, от Ар. Кузов.
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
Езикът.
I. Звукове.
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
Изчезване на инфинитив и остатъци от него в българския език, от Йонко Илиев.
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
Трънчаните и трънският говор, от Д. Ив. Господинкин.
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
I. Звукове.
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 204
стр. 205
стр. 206
стр. 207
стр. 208
стр. 209
стр. 210
Драматични опити преди Войников, от Теодора Юрданович.
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
стр. 216
стр. 217
стр. 218
стр. 219
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
стр. 225
стр. 226
стр. 227
стр. 228
стр. 229
стр. 230
стр. 231
стр. 232
стр. 233
стр. 234
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
стр. 239
стр. 240
стр. 241
стр. 242
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
стр. 248
стр. 249
стр. 250
стр. 251
стр. 252
стр. 253
стр. 254
стр. 255
стр. 256
стр. 257
стр. 258
Нашите комични, хумористични и сатирични народни песни, от Д. Г. Попов.
стр. 260
стр. 261
стр. 262
стр. 263
стр. 264
стр. 265
стр. 266
стр. 267
стр. 268
стр. 269
стр. 270
стр. 271
стр. 272
стр. 273
стр. 274
стр. 275
стр. 276
стр. 277
стр. 278
стр. 279
стр. 280
стр. 281
стр. 282
стр. 283
стр. 284
стр. 285
стр. 286
стр. 287
стр. 288
стр. 289
стр. 290
стр. 291
стр. 292
стр. 293
стр. 294
стр. 295
стр. 296
стр. 297
стр. 298
стр. 299
стр. 300
стр. 301
стр. 302
стр. 303
стр. 304
стр. 305
стр. 306
стр. 307
стр. 308
стр. 309
стр. 310
Заключителни бележки.
стр. 312
стр. 313
стр. 314
стр. 315
Критичен преглед на литературата и учебниците по български синтаксис, от Иван Атанасов.
стр. 317
стр. 318
стр. 319
стр. 320
стр. 321
стр. 322
стр. 323
стр. 324
стр. 325
стр. 326
стр. 327
стр. 328
стр. 329
стр. 330
стр. 331
стр. 332
стр. 333
стр. 334
стр. 335
стр. 336
стр. 337
стр. 338
стр. 339
стр. 340
стр. 341
стр. 342
стр. 343
стр. 344
стр. 345
стр. 346
стр. 347
стр. 348
стр. 349
стр. 350
стр. 351
стр. 352
стр. 353
стр. 354
стр. 355
стр. 356
стр. 357
стр. 358
стр. 359
стр. 360
стр. 361
стр. 362
стр. 363
стр. 364
стр. 365
стр. 366
стр. 367
стр. 368
стр. 369
стр. 370
стр. 371
стр. 372
стр. 373
стр. 374
стр. 375
стр. 376
Стилни особености в Идилиите на Петко Тодоров, от Малчо Николов.
стр. 378
стр. 379
стр. 380
стр. 381
стр. 382
стр. 383
стр. 384
стр. 385
стр. 386
стр. 387
стр. 388
стр. 389
стр. 390
стр. 391
стр. 392
стр. 393
Обстоятелствени думи наречия в българските народни говори, от Тр. Маждраков.
стр. 395
стр. 396
стр. 397
I. Наречия за начин.
стр. 399
стр. 400
стр. 401
стр. 402
стр. 403
стр. 404
стр. 405
стр. 406
стр. 407
стр. 408
стр. 409
стр. 410
стр. 411
стр. 412
стр. 413
стр. 414
стр. 415
стр. 416
стр. 417
стр. 418
стр. 419
стр. 420
стр. 421
стр. 422
стр. 423
стр. 424
стр. 425
стр. 426
стр. 427
стр. 428
стр. 429
стр. 430
стр. 431
стр. 432
стр. 433
стр. 434
стр. 435
II. Наречия за количество.
стр. 437
стр. 438
стр. 439
стр. 440
стр. 441
стр. 442
стр. 443
стр. 444
стр. 445
стр. 446
стр. 447
III. Наречия за место.
стр. 449
стр. 450
стр. 451
стр. 452
стр. 453
стр. 454
стр. 455
стр. 456
стр. 457
стр. 458
стр. 459
стр. 460
стр. 461
стр. 462
стр. 463
стр. 464
стр. 465
стр. 466
стр. 467
стр. 468
стр. 469
стр. 470
стр. 471
стр. 472
стр. 473
стр. 474
стр. 475
стр. 476
стр. 477
IV. Наречия за време.
стр. 479
стр. 480
стр. 481
стр. 482
стр. 483
стр. 484
стр. 485
стр. 486
стр. 487
стр. 488
стр. 489
стр. 490
стр. 491
стр. 492
стр. 493
стр. 494
стр. 495
стр. 496
стр. 497
стр. 498
стр. 499
стр. 500
стр. 501
стр. 502
стр. 503
стр. 504
V. Неопределени наречия.
стр. 506
стр. 507
стр. 508
стр. 509
VI. Турски думи като наречия.
стр. 511
стр. 512
Типични числа в българските народни песни, от Зорница П. Иванова.
стр. 514
стр. 515
стр. 516
стр. 517
стр. 518
стр. 519
стр. 520
стр. 521
стр. 522
стр. 523
стр. 524
стр. 525
стр. 526
стр. 527
стр. 528
стр. 529
стр. 530
стр. 531
стр. 532
стр. 533
стр. 534
стр. 535
стр. 536
стр. 537
стр. 538
стр. 539
стр. 540
стр. 541
стр. 542
стр. 543
стр. 544
стр. 545
стр. 546
стр. 547
стр. 548
стр. 549
стр. 550
стр. 551
стр. 552
стр. 553
стр. 554
стр. 555
стр. 556
стр. 557
стр. 558
стр. 559
стр. 560
стр. 561
стр. 562
стр. 563
стр. 564
стр. 565
стр. 566
стр. 567
стр. 568
Библиография.
Съчинения по славянска филилогия ( езикознание, етнография, литературна история и критика) в българския печат от 1910 до 1920 г., от Христо Вакарелски.
стр. 570
стр. 571
стр. 572
стр. 573
стр. 574
I. Eзикознание.
стр. 576
стр. 577
стр. 578
стр. 579
стр. 580
стр. 581
стр. 582
стр. 583
стр. 584
стр. 585
стр. 586
стр. 587
стр. 588
стр. 589
стр. 590
стр. 591
стр. 592
стр. 593
стр. 594
стр. 595
стр. 596
стр. 597
стр. 598
стр. 599
стр. 600
стр. 601
стр. 602
стр. 603
стр. 604
стр. 605
стр. 606
стр. 607
стр. 608
стр. 609
стр. 610
стр. 611
стр. 612
стр. 613
стр. 614
стр. 615
стр. 616
стр. 617
стр. 618
стр. 619
стр. 620
стр. 621
стр. 622
стр. 623
стр. 624
стр. 625
стр. 626
стр. 627
стр. 628
стр. 629
стр. 630
стр. 631
стр. 632
стр. 633
стр. 634
стр. 635
стр. 636
стр. 637
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 642