-
№ 7288

Младежка дума : Независимъ ежемесеченъ листъ : Год. 4, бр. 1-10 (1927/1928/1929) / Ред. Неделчо Тинчев.

Автор:
Година: 1927 г.
Град: Сухиндол :| Печатница Цанковъ-Павликени,| 1927-1929.
Издателство:
Страници: 41
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Младежка дума : Независимъ ежемесеченъ листъ : Год. 4, бр. 1-10 (1927/1928/1929)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 4, бр. 1 (1927)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 4, бр. 2 (1927)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Липсва год. 4, бр. 3 (1927)
Год. 4, бр. 4 (1927)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 4, бр. 5 (1928)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 4, бр. 6/7 (1928)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
Год. 4, бр. 8 (1929)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 4, бр. 9 (1929)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 4, бр. 10 (1929)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]