-
№ 7297

Фея : Лист за литература, музика, наука, изкуство и критика / Издава редакция "Маргаритки" - Плевен ; [Ред. Янко Русинов].

Автор: Русинов, Янко ред.
Година: 1922 г.
Град: Плевен :| Печатница Единство на К. Петров,| 1922-1922.
Издателство:
Страници: 8
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Фея : Лист за литература, музика, наука, изкуство и критика : Год. 1, бр. 1 (1922)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 1, бр. 1 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]