-
№ 7298

Артистъ : Майско издание на Съюза на артиститѣ, музикантитѣ и театралнитѣ служащи въ България : Год. 1, бр. 1 (1921) /

Автор:
Година: 1921 г.
Град: София :| Печатница на О. Р. К. д-во Освобождение,| 1921.
Издателство:
Страници: 12
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Артистъ : Майско издание на Съюза на артиститѣ, музикантитѣ и театралнитѣ служащи въ България : Год. 1, бр. 1 (1921)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 1, бр. 1 (1 май 1921)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]