-
№ 7312

Балчик и неговата околност : Пътеводител / Петър Ст. Коледаров, Димитрина М. Джонова, Душко Хр. Кесяков.

Автор: Коледаров, Петър Стоянов; Джонова, Димитрина М.; Кесяков, Душко Хр.
Година: 1965 г.
Град: София :| Наука и изкуство,| 1965.
Издателство:
Страници: 81
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019

Съдържание

Балчик и неговата околност : Пътеводител / Петър Ст. Коледаров, Димитрина М. Джонова, Душко Хр. Кесяков.
Предна корица
Заглавна страница
Гръб заглавна страница
Уводни бележки
стр. 4
стр. 5
Балчик (Круни, Дионисопол) през античността и ранното средновековие (VII в. пр. н. е. — V в. от н. е.)
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
Карта на туристическите и лечебните обекти по Северното Черноморие
Балчишкият край през V I—XIII в.
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
Добруджанското княжество ирез XIV в.
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
Балчишкият край под турско иго
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
Балчишкият край от Освобождението до наши дни
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
Балчик и околността му като курортен комплекс
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
Съдържание
стр. [80]
Задна корица