-
№ 7314

Промените в имената и статута на селищата в България : 1878-1972 г. [Азбучен справочник] / Петър Ст. Коледаров, Николай Мичев.

Автор: Коледаров, Петър Стоянов; Мичев, Николай.
Година: 1973 г.
Град: София :| Наука и изкуство,| 1973| Враца| печ. В. Александров
Издателство:
Страници: 290
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Рез. на рус., фр. и англ. ез. [abstract] 10085 тир.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019

Съдържание

Промените в имената и статута на селищата в България : 1878-1972 г.[Азбучен справочник] /Петър Ст. Коледаров, Николай Мичев.
Предна корица
Печатни грешки
Предзаглавна страница
Заглавна страница
Гръб заглавна страница
Предговор
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Използувани съкращения
стр. 18
А
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
Б
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
В
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
Г
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
Д
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
Е
стр. 105
стр. 106
стр. 107
Ж
стр. 109
З
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
И
стр. 117
стр. 118
стр. 119
Й
К
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
Л
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
М
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
Н
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
О
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
П
стр. 190
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 204
стр. 205
стр. 206
Р
стр. 208
стр. 209
стр. 210
стр. 211
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
С
стр. 217
стр. 218
стр. 219
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
стр. 225
стр. 226
стр. 227
стр. 228
стр. 229
стр. 230
стр. 231
стр. 232
стр. 233
стр. 234
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
стр. 239
стр. 240
стр. 241
Т
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
стр. 248
стр. 249
стр. 250
стр. 251
У
Ф
стр. 254
Х
стр. 256
стр. 257
стр. 258
Ц
стр. 260
стр. 261
Ч
стр. 263
стр. 264
стр. 265
стр. 266
стр. 267
стр. 268
стр. 269
стр. 270
Ш
стр. 272
стр. 273
Щ
Ъ
Ю
стр. 275
Я
стр. 277
стр. 278
стр. 279
Изменение названий и статута селений в Болгарии (1878-1972 г.)
стр. 281
Changements dans les noms et le statut des agglomerations en Bulgarie (1878-1972)
стр. 283
Changes in the names and the status of inhabited localities in Bulgaria (1878-1972)
стр. 285
[стр. 286]
стр. 287