-
№ 7317

Пълно събрание на дьржавнытѣ законы, уставы, наставленія и высокы заповѣди на Османската имперія : Съ приложеніе на сключенытѣ съ чуждытѣ дьржавы трактататы и протоколлы ; на издаденытѣ императорскы фирманы за подвластнытѣ на Имперіята княжества ; на потр

Автор: Арнаудов, Христо Станчов неизв. прев.
Година: 1871 г.
Град: [Цариград] :| Книгопечатницата на
Издателство:
Страници: 480
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 57
Бележка:

Описание

STP; Трите тома са с парал. загл. на османотурски ез.; Според д-р М. Стоянов в превеждането е участвал и Стоил Попов.; На екз. с В122055 има бележка Книгопечатница и книговезница на Чока В. Терзичъ; STP; 3 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 92, с. 5-6 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1169, с. 614 ;

Съдържание

Пълно събрание на дьржавнытѣ законы, уставы, наставленія и высокы заповѣди на Османската имперія : Съ приложеніе на сключенытѣ съ чуждытѣ дьржавы трактататы и протоколлы ; на издаденытѣ императорскы фирманы за подвластнытѣ на Имперіята княжества ; на потрѣбнытѣ разъясненія и на азбученъ указатель : [Т. 1].
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Титул 1]
[Посттитул 1]
[Титул 2]
[Посттитул 2]
Предисловіе
[с. IX]
[с.] X
[с.] XI
[с.] XII
[с.] XIII
[с. XIV]
[Текст]
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с. 7]
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с. 11]
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с. 39]
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с. 58]
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с.] 63
[с. 64]
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с. 68]
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с. 73]
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с. 86]
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с. 90]
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с.] 99
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с.] 103
[с.] 104
[с.] 105
[с.] 106
[с. 107]
[с. 108]
[с.] 109
[с.] 110
[с.] 111
[с.] 112
[с.] 113
[с.] 114
[с. 115]
[с.] 116
[с.] 117
[с. 118]
[с.] 119
[с.] 120
[с.] 121
[с. 122]
[с.] 123
[с.] 124
[с.] 125
[с. 126]
[с.] 127
[с.] 128
[с.] 129
[с. 1]30
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
[с.] 134
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
[с.] 138
[с.] 139
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
[с.] 144
[с.] 145
[с.] 146
[с.] 147
[с.] 148
[с.] 149
[с.] 150
[с.] 151
[с.] 152
[с.] 153
[с.] 154
[с.] 155
[с.] 156
[с.] 157
[с.] 158
[с.] 159
[с.] 160
[с.] 161
[с.] 162
[с.] 163
[с.] 164
[с.] 165
[с.] 166
[с.] 167
[с.] 168
[с.] 169
[с.] 170
[с.] 171
[с.] 172
[с.] 173
[с.] 174
[с.] 175
[с.] 176
[с.] 177
[с.] 178
[с.] 179
[с.] 180
[с.] 181
[с.] 182
[с.] 183
[с.] 184
[с.] 185
[с.] 186
[с.] 187
[с.] 188
[с.] 189
[с.] 190
[с.] 191
[с.] 192
[с.] 193
[с.] 194
[с.] 195
[с.] 196
[с.] 197
[с. 198]
[с.] 199
[с.] 200
[с.] 201
[с.] 202
[с. 203]
[с.] 204
[с.] 205
[с.] 206
[с.] 207
[с.] 208
[с.] 209
[с.] 210
[с.] 211
[с.] 212
[с.] 213
[с.] 214
[с.] 215
[с.] 216
[с.] 217
[с.] 218
[с.] 219
[с.] 220
[с.] 221
[с.] 222
[с.] 223
[с.] 224
[с. 225]
[с.] 226
[с.] 227
[с.] 228
[с.] 229
[с.] 230
[с.] 231
[с.] 232
[с.] 233
[с.] 234
[с.] 235
[с.] 236
[с.] 237
[с.] 238
[с.] 239
[с.] 240
[с.] 241
[с.] 242
[с.] 243
[с.] 244
[с.] 245
[с.] 246
[с.] 247
[с.] 248
[с.] 249
[с.] 250
[с.] 251
[с.] 252
[с.] 253
[с.] 254
[с.] 255
[с.] 256
[с.] 257
[с.] 258
[с. 259]
[с.] 260
[с.] 261
[с.] 262
[с.] 263
[с.] 264
[с.] 265
[с.] 266
[с.] 267
[с.] 268
[с.] 269
[с.] 270
[с.] 271
[с.] 272
[с.] 273
[с.] 274
[с.] 275
[с.] 276
[с.] 277
[с.] 278
[с.] 279
[с.] 280
[с.] 281
[с.] 282
[с.] 283
[с.] 284
[с.] 285
[с.] 286
[с.] 287
[с.] 288
[с.] 289
[с.] 290
[с.] 291
[с.] 292
[с.] 293
[с.] 294
[с.] 295
[с.] 296
[с.] 297
[с.] 298
[с.] 299
[с.] 300
[с.] 301
[с.] 302
[с.] 303
[с.] 304
[с.] 305
[с.] 306
[с.] 307
[с.] 308
[с.] 309
[с.] 310
[с.] 311
[с.] 312
[с.] 313
[с.] 314
[с.] 315
[с.] 316
[с.] 317
[с.] 318
[с.] 319
[с.] 320
[с.] 321
[с.] 322
[с.] 323
[с.] 324
[с.] 325
[с.] 326
[с.] 327
[с.] 328
[с.] 329
[с.] 330
[с. 331]
[с.] 332
[с.] 333
[с.] 334
[с.] 335
[с.] 336
[с.] 337
[с.] 338
[с.] 339
[с.] 340
[с. 341]
[с.] 342
[с. 343]
[с.] 344
[с.] 345
[с. 346]
[с.] 347
[с.] 348
[с. 349]
[с.] 350
[с.] 351
[с. 352]
[с.] 353
[с. 354]
[с.] 355
[с.] 356
[с. 357]
[с.] 358
[с.] 359
[с.] 360
[с.] 361
[с.] 362
[с. 363]
[с.] 364
[с.] 365
[с.] 366
[с.] 367
[с.] 368
[с.] 369
[с.] 370
[с. 371]
[с.] 372
[с.] 373
[с. 374]
[с.] 375
[с.] 376
[с. 377]
[с.] 378
[с.] 379
[с. 380]
[с.] 381
[с.] 382
[с. 383]
[с.] 384
[с. 385]
[с.] 386
[с.] 387
[с.] 388
[с. 389]
[с.] 390
[с.] 391
[с.] 392
[с.] 393
[с. 394] 294
[с.] 395
[с.] 396
[с.] 397
[с.] 398
[с.] 399
[с.] 400
[с.] 401
[с.] 402
[с.] 403
[с.] 404
[с.] 405
[с.] 406
[с. 407]
[с.] 408
[с.] 409
[с.] 410
[с.] 411
[с.] 412
[с.] 413
[с. 414]
[с.] 415
[с.] 416
[с.] 417
[с.] 418
[с.] 419
[с.] 420
[с.] 421
[с.] 422
[с.] 423
[с.] 424
[с.] 425
[с.] 426
[с.] 427
[с.] 428
[с.] 429
[с.] 430
[с.] 431
[с. 432]
[с.] 433
[с.] 434
[с.] 435
[с.] 436
[с.] 437
[с.] 438
[с.] 439
[с. 440]
[с.] 441
[с. 442]
[с.] 443
[с.] 444
[с.] 445
[с.] 446
[с.] 447
[с.] 448
[с.] 449
[с. 450]
[с.] 451
[с.] 452
[с.] 453
[с.] 454
Оглавленіе
[с. 455]
[с.] 456
[с.] 457
[с.] 458
[с.] 459
[с.] 460
[с.] 461
[с.] 462
[с.] 463
[с.] 464
[с.] 465
[с.] 466
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]