-
№ 7318

Пълно събрание на дьржавнытѣ законы, уставы, наставленія и высокы заповѣди на Османската имперія : Съ приложеніе на сключенытѣ съ чуждытѣ дьржавы трактататы и протоколлы ; на издаденытѣ императорскы фирманы за подвластнытѣ на Имперіята княжества ; на потр

Автор: Арнаудов, Христо Станчов неизв. прев.
Година: 1872 г.
Град: [Цариград] :| Книгопечатницата на
Издателство:
Страници: 481
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 77
Бележка:

Описание

Трите тома са с парал. загл. на османотурски ез.; Според д-р М. Стоянов в превеждането е участвал и Стоил Попов.; На екз. с B122097 има бележка Книгопечатница и книговезница на Чока В. Терзичъ; 2 екземпляра; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 92, с. 5-6 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1241, с. 634.

Съдържание

Пълно събрание на дьржавнытѣ законы, уставы, наставленія и высокы заповѣди на Османската имперія : Съ приложеніе на сключенытѣ съ чуждытѣ дьржавы трактататы и протоколлы ; на издаденытѣ императорскы фирманы за подвластнытѣ на Имперіята княжества ; на потрѣбнытѣ разъясненія и на азбученъ указатель : Т. 2.
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул 1]
[Посттитул 1]
[Титул 2]
[Посттитул 2]
[Текст]
[с. 5]
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с. 50]
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с. 61]
[с.] 62
[с.] 63
[с.] 64
[с.] 65
[с.] 66
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с. 70]
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с.] 76
[с.] 77
[с.] 78
[с. 79]
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с. 91]
[с.] 92
[с. 93]
[с.] 94
[с. 95]
[с.] 96
[с.] 97
[с.] 98
[с. 99]
[с.] 100
[с.] 101
[с.] 102
[с. 103]
[с.] 104
[с.] 105
[с. 106]
[с. 107]
[с. 108]
[с.] 109
[с.] 110
[с. 111]
[с.] 112
[с. 113]
[с.] 114
[с.] 115
[с. 116]
[с.] 117
[с.] 118
[с.] 119
[с. 120]
[с.] 121
[с. 122]
[с. 123]
[с.] 124
[с.] 125
[с. 126]
[с. 127]
[с. 128]
[с.] 129
[с.] 130
[с.] 131
[с.] 132
[с.] 133
[с.] 134
[с.] 135
[с.] 136
[с.] 137
[с. 138]
[с. 139]
[с.] 140
[с.] 141
[с.] 142
[с.] 143
[с.] 144
[с.] 145
[с.] 146
[с.] 147
[с.] 148
[с. 149]
[с.] 150
[с.] 151
[с.] 152
[с. 153]
[с.] 154
[с.] 155
[с. 156]
[с.] 157
[с.] 158
[с.] 159
[с. 160]
[с.] 161
[с.] 162
[с.] 163
[с.] 164
[с.] 165
[с.] 166
[с.] 167
[с.] 168
[с.] 169
[с.] 170
[с.] 171
[с.] 172
[с.] 173
[с.] 174
[с.] 175
[с.] 176
[с. 177]
[с.] 178
[с.] 179
[с.] 180
[с. 181]
[с.] 182
[с.] 183
[с.] 184
[с.] 185
[с.] 186
[с.] 187
[с.] 188
[с. 189]
[с.] 190
[с. 191]
[с.] 192
[с. 193]
[с.] 194
[с. 195]
[с.] 196
[с.] 197
[с.] 198
[с.] 199
[с.] 200
[с.] 201
[с.] 202
[с.] 203
[с.] 204
[с.] 205
[с.] 206
[с.] 207
[с.] 208
[с.] 209
[с. 210]
[с.] 211
[с.] 212
[с.] 213
[с.] 214
[с.] 215
[с.] 216
[с.] 217
[с.] 218
[с.] 219
[с.] 220
[с.] 221
[с.] 222
[с. 223]
[с.] 224
[с.] 225
[с.] 226
[с.] 227
[с.] 228
[с. 229]
[с.] 230
[с.] 231
[с.] 232
[с.] 233
[с.] 234
[с.] 235
[с.] 236
[с.] 237
[с.] 238
[с.] 239
[с.] 240
[с.] 241
[с.] 242
[с.] 243
[с.] 244
[с.] 245
[с.] 246
[с.] 247
[с.] 248
[с.] 249
[с.] 250
[с.] 251
[с.] 252
[с.] 253
[с.] 254
[с.] 255
[с.] 256
[с.] 257
[с.] 258
[с.] 259
[с.] 260
[с. 261]
[с.] 262
[с.] 263
[с.] 264
[с. 265]
[с.] 266
[с.] 267
[с.] 268
[с.] 269
[с. 270]
[с.] 271
[с.] 272
[с.] 273
[с.] 274
[с.] 275
[с.] 276
[с.] 277
[с.] 278
[с. 279]
[с.] 280
[с.] 281
[с.] 282
[с.] 283
[с.] 284
[с.] 285
[с.] 286
[с. 287]
[с.] 288
[с.] 289
[с.] 290
[с.] 291
[с.] 292
[с.] 293
[с.] 294
[с. 295]
[с.] 296
[с.] 297
[с.] 298
[с.] 299
[с. 300]
[с.] 301
[с.] 302
[с. 303]
[с. 304]
[с.] 305
[с.] 306
[с.] 307
[с.] 308
[с.] 309
[с.] 310
[с.] 311
[с.] 312
[с. 313]
[с.] 314
[с.] 315
[с.] 316
[с.] 317
[с.] 318
[с.] 319
[с. 320]
[с. 321]
[с.] 322
[с.] 323
[с. 324]
[с.] 325
[с. 326]
[с.] 327
[с.] 328
[с. 329]
[с.] 330
[с. 331]
[с. 332]
[с.] 333
[с.] 334
[с.] 335
[с.] 336
[с. 337]
[с.] 338
[с.] 339
[с.] 340
[с.] 341
[с.] 342
[с.] 343
[с.] 344
[с.] 345
[с.] 346
[с.] 347
[с.] 348
[с.] 349
[с.] 350
[с.] 351
[с.] 352
[с.] 353
[с.] 354
[с.] 355
[с.] 356
[с.] 357
[с.] 358
[с.] 359
[с.] 360
[с. 361]
[с.] 362
[с.] 363
[с.] 364
[с.] 365
[с.] 366
[с.] 367
[с.] 368
[с.] 369
[с.] 370
[с.] 371
[с.] 372
[с.] 373
[с.] 374
[с.] 375
[с.] 376
[с.] 377
[с.] 378
[с.] 379
[с.] 380
[с.] 381
[с.] 382
[с.] 383
[с.] 384
[с.] 385
[с.] 386
[с.] 387
[с. 388]
[с.] 389
[с. 390]
[с.] 391
[с. 392]
[с.] 393
[с.] 394
[с. 395]
[с.] 396
[с. 397]
[с.] 398
[с. 399]
[с.] 400
[с. 401]
[с.] 402
[с.] 403
[с. 404]
[с.] 405
[с. 406]
[с.] 407
[с.] 408
[с. 409]
[с.] 410
[с.] 411
[с.] 412
[с.] 413
[с.] 414
[с.] 415
[с. 416]
[с.] 417
[с.] 418
[с.] 419
[с.] 420
[с. 421]
[с.] 422
[с.] 42[3]
[с. 424]
[с.] 425
[с.] 426
[с. 427]
[с.] 428
[с. 429]
[с.] 430
[с.] 431
[с. 432]
[с.] 433
[с. 434]
[с.] 435
[с.] 436
[с. 437]
[с. 438]
[с.] 439
[с. 440]
[с.] 441
[с. 442]
[с.] 443
[с.] 444
[с.] 445
[с.] 446
[с. 447]
[с. 448]
[с.] 449
[с.] 450
[с.] 451
[с.] 452
[с.] 453
[с.] 454
[с.] 455
[с.] 456
[с.] 457
[с.] 458
[с.] 459
[с.] 460
[с.] 461
[с. 462]
[с.] 463
[с. 464]
Оглавленіь [Оглавленіе] на вторыя томъ
[с. 465]
[с.] 466
[с.] 467
[с.] 468
[с.] 469
[с.] 470
[с.] 471
[с.] 472
[с.] 473
[с.] 474
[с. 475]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]