-
№ 7319

Пълно събрание на дьржавнытѣ законы, уставы, наставленія и высокы заповѣди на Османската имперія : Съ приложеніе на сключенытѣ съ чуждытѣ дьржавы трактататы и протоколлы ; на издаденытѣ императорскы фирманы за подвластнытѣ на Имперіята княжества ; на потр

Автор: Арнаудов, Христо Станчов неизв. прев.
Година: 1873 г.
Град: [Цариград] :| Книгопечатницата на "Phare du Bosphore",| 1873.
Издателство:
Страници: 103
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Трите тома са с парал. загл. на османотурски ез.; Според д-р М. Стоянов в превеждането е участвал и Стоил Попов.; Екз. с инв. №1364a-1903 и баркод B122102 е непълен (липсват с. 97-496.); Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806-1878, С., 1967, № 92, с. 5-6 ; Погорелов, Валерий. Опис на старите печатни български книги : (1802-1877 г.), С., 1923, № 1341, с. 659.

Съдържание

Пълно събрание на дьржавнытѣ законы, уставы, наставленія и высокы заповѣди на Османската имперія : Съ приложеніе на сключенытѣ съ чуждытѣ дьржавы трактататы и протоколлы ; на издаденытѣ императорскы фирманы за подвластнытѣ на Имперіята княжества ; на потрѣбнытѣ разъясненія и на азбученъ указатель : Т. 3.
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Титул 1]
[Посттитул 2]
[Титул 2]
[Посттитул 2]
[Текст]
[с. 5]
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с. 17]
[с. 18]
[с. 19]
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
[с.] 33
[с.] 34
[с.] 35
[с. 36]
[с. 37]
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с. 45]
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с. 53]
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[с. 63]
[с.] 64
[с.] 65
[с. 66]
[с.] 67
[с.] 68
[с.] 69
[с.] 70
[с.] 71
[с.] 72
[с.] 73
[с.] 74
[с.] 75
[с. 76]
[с.] 77
[с.] 78
[с.] 79
[с.] 80
[с.] 81
[с.] 82
[с.] 83
[с.] 84
[с.] 85
[с.] 86
[с.] 87
[с.] 88
[с.] 89
[с.] 90
[с.] 91
[с.] 92
[с.] 93
[с.] 94
[с.] 95
[с.] 96
[Липсват страници]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]