-
№ 7327

Светлоструй : Лист за литература и критика / Редакционен комитет: Люб. Георгиев (гл. ред.), Ник. Панчев (съред.), Г. Данчев, А. Балтаджиев, Анг. Георгиев и Ил. Тодоров.

Автор: Георгиев, Люб ред.; Панчев, Ник ред.
Година: 1922 г.
Град: Разград :| Печатница П. Антонов,| 1922-1922.
Издателство:
Страници: 12
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Светлоструй : Лист за литература и критика : Год. 1, бр. 1-2 (1922)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 1, бр. 1 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 2 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]