-
№ 7330

Пегас : Седмичен литературно-хумористичен лист / Редактира кометет.Пегас : Седмиченъ литературно-хумористиченъ листъПегас : Литературно-хумористиченъ вѣстникъ

Автор:
Година: 1922 г.
Град: София :| Печатница Златна буква,| 1922-1922.
Издателство:
Страници: 40
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; От год. 1, бр. 5 (1922) подзагл. Седмиченъ литературно-хумористиченъ листъ; От год. 1, бр. 9 (1922) подзагл. Литературно-хумористиченъ вѣстникъ; Бр. 9 е с размери 22х31 см.; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Пегас : Седмичен литературно-хумористичен лист : Год. 1, бр. 1-7, 9 (1922)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 1, бр. 1 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 2 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 3 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 4 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 5 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 6 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 7 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 9 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]