-
№ 7332

Азъ служа : Год. 17, кн. 1-10 (1938/1939) / Младежки червенъ кръстъ.

Автор: Младежки червен кръст
Година: 1938 г.
Град: София :| Печатница Григоръ Ив. Гавазовъ,| 1938-1939.
Издателство:
Страници: 202
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

RETRO; От кн. 7 издател е Български младежки червен кръст.

Съдържание

Азъ служа : Год. 17, кн. 1-10 (1938/1939)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 17, кн. 1 (1938)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с.] 2
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с. 6]
[с.] 7
[с. 8]
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с. 15]
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 2 (1938)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с.] 2
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с. 6]
[с. 7]
[с. 8]
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 3 (1938)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с. 5]
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с. 12]
[с. 13]
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 4 (1938)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с. 9]
[с.] 10
[с. 11]
[с. 12]
[с.] 13
[с.] 14
[с. 15]
[с. 16]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 5 (1939)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с. 2]
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с. 6]
[с.] 7
[с. 8]
[с.] 9
[с. 10]
[с. 11]
[с.] 12
[с.] 13
[с. 14]
[с.] 15
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 6 (1939)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с. 5]
[с.] 6
[с.] 7
[с. 8]
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с. 14]
[с. 15]
[с. 16]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 7 (1939)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 8 (1939)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 9 (1939)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с.] 1
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 17, кн. 10 (1939)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица] / [с.] 1
[с.] 2 / [3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с. 10]
[с. 11]
[с. 12]
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]