-
№ 7340

Триумф : Периодичен лист за философия, наука, критика, литература / Орган на сѫвремената недоволна младеж ; [Ред. Ст. Тодоров].

Автор: Тодоров, Стефан ред.
Година: 1922 г.
Град: Плевен :| Печатница Единство на К. Петров,| 1922-1922.
Издателство:
Страници: 14
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Триумф : Периодичен лист за философия, наука, критика, литература : Год. 1, бр. 1-4 (1922)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 1, бр. 1 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 1, бр. 2 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 1, бр. 3/4 (1922)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]