-
№ 7341

Ведрина / Ред. другарска колегия ; Изд. Г. Милтенов ; Ред. Г. Константинов и Ем. п. Димитров.

Автор: Милтенов, Г изд.; Константинов, Георги Христов ред.; Попдимитров, Емануил 1885-1943 ред.
Година: 1922 г.
Град: Кюстендил :| Печатница Пилев,| 1922-1923.
Издателство:
Страници: 88
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Приложение към кн. 1: книгата на Ем. п. Димитров. Знамена. Седма стихосбирка. 1922.; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Ведрина : Год. 1, кн. 1-2 (1922)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 1, кн. 1 (1922)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[с.] 15
[с.] 16
[с.] 17
[с.] 18
[с.] 19
[с.] 20
[с.] 21
[с.] 22
[с.] 23
[с.] 24
[с.] 25
[с.] 26
[с.] 27
[с.] 28
[с.] 29
[с.] 30
[с.] 31
[с.] 32
Знамена : Седма стихосбирка / Емануил п. Димитров. 1922 [Приложение]
[с. 1]
[с. 2]
[с. 3]
[с.] 4
[с.] 5
[с.] 6
[с.] 7
[с.] 8
[с.] 9
[с.] 10
[с.] 11
[с.] 12
[с.] 13
[с.] 14
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
Год. 1, кн. 2 (1922)
[Оригинална корица]
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[с. 33]
[с.] 34
[с.] 35
[с.] 36
[с.] 37
[с.] 38
[с.] 39
[с.] 40
[с.] 41
[с.] 42
[с.] 43
[с.] 44
[с.] 45
[с.] 46
[с.] 47
[с.] 48
[с.] 49
[с.] 50
[с.] 51
[с.] 52
[с.] 53
[с.] 54
[с.] 55
[с.] 56
[с.] 57
[с.] 58
[с.] 59
[с.] 60
[с.] 61
[с.] 62
[Вътрешна страна на оригиналната корица]
[Оригинална корица]
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]