-
№ 7343

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 3, бр. 40[/41], 47, 49-52 (1925/1926) / Съюз на свободните човеци-братя и на свободните братски общества.

Автор:
Година: 1926 г.
Град: София :| Печатница Камбана,| 1926.
Издателство:
Страници: 18
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН; 40 двоен, стр. 3–4 носят пореден номер 41.; От 42 - Съюз на свободните човеци-братя и на свободните братски общества.

Съдържание

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 3, бр. 40[/41], 47, 49-52 (1925/1926)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 3, бр. 40[/41] (1925)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3 Бр. 41
[с.] 4 Бр. 41
Год. 3, бр. 47 (1926)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 3, бр. 49 (1926)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 3, бр. 50 (1926)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 3, бр. 51 (1926)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 3, бр. 52 (1926)
[с. 1]
[с.] 2
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]