-
№ 7345

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 5, бр. 61-63 (1928) /

Автор:
Година: 1928 г.
Град: София :| Печатница Камбана,| 1928.
Издателство:
Страници: 10
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН; От 61 – Всички хора са членове на едно велико семейство и братя.

Съдържание

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 5, бр. 61-63 (1928)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 5, бр. 61 (1928)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 5, бр. 62 (1928)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 5, бр. 63 (1928)
[с. 1]
[с.] 2
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]