-
№ 7347

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 7, бр. 67-68 (1930) /

Автор:
Година: 1930 г.
Град: София :| Печатница Камбана,| 1930.
Издателство:
Страници: 8
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН

Съдържание

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 7, бр. 67-68 (1930)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 7, бр. 67 (1930)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 7, бр. 68 (1930)
[с. 1]
[с.] 2
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]