-
№ 7348

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 2, бр. 13-39 (1923/1924) / Съюз на свободните човеци – братя, и на свободните братски общества: свободни братски групи, братски работнически, земеделски, занаятчийски и пр. задруги, кооперации, свободни учил

Автор:
Година: 1923 г.
Град: София :| Печатница Камбана,| 1923-1924.
Издателство:
Страници: 58
Категория: Списания и вестници
№ в каталог:
Бележка:

Описание

NBKM; Заглавието не е налично в ЦБ на БАН; 37 троен, стр. 3–4 носят пореден номер 38, а стр. 5–6 – 39.

Съдържание

Ново общество : Лист на библиотека Любов : Год. 2, бр. 13-39 (1923/1924)
[Корица и начални страници]
[Предна корица]
[Преден форзац 1]
[Преден форзац 2]
[Преден форзац 3]
Год. 2, бр. 13 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 14 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 15 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 16 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 17 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 18 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 19 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 20/21 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 2, бр. 22/23 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 2, бр. 24/25 (1923)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 2, бр. 26/27 (1924)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 2, бр. 28/29 (1924)
[с. 1]
[с. 2]
[с.] 3
[с.] 4
Год. 2, бр. 30 (1924)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 31 (1924)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 32/33 (1924)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3
[с.] 4
Год. 2, бр. 34 (1924)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 35 (1924)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 36 (1924)
[с. 1]
[с.] 2
Год. 2, бр. 37[/38/39] (1924)
[с. 1]
[с.] 2
[с.] 3 Бр. 38
[с.] 4 Бр. 38
[с.] 5 Бр. 39
[с.] 6 Бр. 39
[Последни страници и корица]
[Заден форзац 1]
[Заден форзац 2]
[Заден форзац 3]
[Задна корица]