-
№ 7364

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина Ч. 1.

Автор: Венелин, Юрий Иванович 1802-1839.
Година: 1853 г.
Град: 1853.
Издателство:
Страници: 181
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Ч. 1-2 подв. заедно; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020

Съдържание

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина : От прихожданието на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от Великий княз руский Святослава : Ч. 1.
Заглавна страница
СЪДРЬЖАНІЕ.
стр. II
КРИТИЧЕСКЫ ИЗДЫРЯНIЯ ЗА ИСТОРѬ-ТѪ БЛЪГАРСКѪ
Жилища Блъгарскы
Дунавскы-ты жилища на Блъгаре-ты
стр. 4
стр. 5
18 Годишнята война
стр. 7
Преселенie-то на Блъгаре-ты отъ Влахіѭ въ Мизіѭ, и начяло на сегашнѫ-тѫ Блъгаріѭ
Господство на Блъгаре-ты въ Унгарiѭ до прихожданье-то на мадяре-ты (угре-ты) 634—910
стр. 10
стр. 11
Царство-то Блъгарско до крещеніе-то му отъ 705—870
стр. 13
стр. 14
Тѣлецъ.
Боянъ.
Телерикъ.
стр. 16
Карданъ.
Каранъ.
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
Мудракъ.
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
Владиміръ.
стр. 34
Борисъ.
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
Крьщеніе-то на Блъгаріѭ
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
За Писменность-тѫ
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176