-
№ 7375

Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.14

Автор:
Година: 1938 г.
Град:
Издателство:
Страници: 612
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Тошков, Ал., Илиев, Тод. Алергичната реакция при бруцелозата у говедата, 1-30; Радев, Т. Съдържанието на хлора в кръвния серум и камерната течност на окото у бивола, 31-40; Радев, Т. Принос към въпроса за времетраенето на бременността при коня, 41-50; Еманоилов, Иг. Казуистичен принос към патологията на костите у домашните животни, 51-64; Илиев, Т. Борбата със заразните болести по пчелите в чужбина, с оглед на необходимостта от една правилна регламентация на същата борба у нас, 65-104; Попов, П. Диазореакцията от фармакологична гледна точка, 105-128; Радев, Т. Върху съдържанието на витамин С в млякото на кравата, биволицата, кобилата, овцата и козата, 129-155; Иванов, Кс. Изследвания върху разпространението на лингватулозата по кучетата у нас, 157-172; Иванов, Стефан. Топография на гръдните стени и гръдните органи при овцата, 173-266; Диков, Гр. Черварската индустрия у нас и санитарно-ветеринарния надзор върху нея, 267-289; Иванов, Кс. Изследвания върху разпространението на лингватулозата по козите у нас, 291-300; Начев, Боян. Върху утайването на еретроцитите при бивола, 301-322; Начев, Б. Върху количеството на билирубина в кръвта на коня, говедото, бивола, овцата, свинята и кучето, 323-340; Матов, К. Schwartziella nodulosa (Schwartz, 1928) у българските биволи, 341-356; Николчев, К. Принос към саркоспоридиозата у бивола в България, 357-372; Емануилов, Игнат. Изследвания върху туберкулозата по свинете и разпространението й в България, 373-383; Матов, К. Към въпроса за мускулната трихинелоза у птиците, 385-406; Попов, П. Някои особености и действия на хлорните препарати, 408-422; Петков, Асен. Параплацентата у говедото, 423-472; Попов, П. Нивото на кръвната захар под влияние на някои лекарства, 473-521; Ненков, Г., Горанов, З. Физиологични особености на половия апарат при биволицата, 523-538; Попов, П. Кратък очерк на боевите отрови, 539-612

Съдържание