-
№ 7380

Основа за блъгарска граматика / От Й. Груева ; Издали Х. Г. Данов и Й. Г. Трувчев.

Автор: Груев, Йоаким; Данов, Христо Груев изд.; Трувчев, Ячо Ганчев изд.
Година: 1858 г.
Град: Пловдив,| 1858.
Издателство:
Страници: 144
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020

Съдържание

Основа за блъгарска граматика / От Й. Груева ; Издали Х. Г. Данов и Й. Г. Трувчев.
Предна подвързия
форзац
Заглавна страница
Предговор
стр. II
Оглавление
стр. IV
Въведение
стр. 2
стр. 3
стр. 4
Част пръва. Произведение на речиты
Глава прьва. Имя съществително
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
Глава втора. Имя прилагателно
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
Глава третя. Имя числително
стр. 26
стр. 27
Глава четврьта. Местоимене
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
Глава пята. Член
Глава шеста. Глагол
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
Причястие
стр. 76
стр. 77
Глава седма. Наречие
стр. 79
Глава осма. Предлог
Глава девята. Съюзи
Глава десята. Междуметия
Чяст втора. Словосъчетания
Глава пръва. Предложения и техните чясти
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
Глава втора. Съгласоване в речи
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
Глава третя. Управление
стр. 102
стр. 103
Глава четврьта. Сложни предложения и периоди
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
Чяст трета. Правописане
Глава прьва. Употребление началны буквы
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
Глава втора. Разделенге речиты на слогове
стр. 125
Глава третя. Съкращение на речиты.
Глава четврьта. Членоразделителны бележкы
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
Погрешки
стр. 135
Задна подвързия