-
№ 7382

Србска синтакса : Д. 1. / Джура Даничич.

Автор: Даничич, Джура
Година: 1858 г.
Град: 1858.
Издателство:
Страници: 660
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Кн. от библ. на проф. Л. Милетич е с негов автограф.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020

Съдържание

Србска синтакса : Д. 1. / Джура Даничич.
Предна подвързия
Заглавна страница
Предговор
[стр. V]
стр. VI
стр. VII
стр. VIII
стр. IX
стр. X
ПРЕГЛЕДЪ
стр. XII
Приступ
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
Првый падеж
стр. 8
стр. 9
стр. 10
Другій падежъ безъ предлога
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
Другій падежъ съ предлогомъ безъ, презъ, брезъ
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
Другій падежъ съ предлогомъ близу
стр. 138
Другій падежъ съ предлогомъ ванъ, изванъ
стр. 140
стр. 141
Другій падежъ съ предлогомъ више
стр. 143
Другій падежъ съ предлогомъ врхъ
стр. 145
стр. 146
стр. 147
Другій падежъ съ предлогомъ дно
стр. 149
Другій падежъ съ предлогомъ до
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
стр. 158
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
Другій падежъ съ предлогомъ дужъ
Другій падежъ съ предлогомъ за
стр. 166
стр. 167
стр. 168
Другій падежъ съ предлогомъ због
Другій падежъ съ предлогомъ изъ
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
Другій падежъ съ предлогомъ иза
стр. 186
Другій падежъ съ предлогомъ измећу
стр. 188
стр. 189
Другій падежъ съ предлогомъ изнадъ
Другій падежъ съ предлогомъ исподъ
стр. 192
стр. 193
Другій падежъ съ предлогомъ испредъ
Другій падежъ съ предлогомъ кодъ, наконъ
стр. 196
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
Другій падежъ съ предлогомъ край
стр. 205
стр. 206
Другій падежъ съ предлогомъ кромъ
Другій падежъ съ предлогомъ место
стр. 208
Другій падежъ съ предлогомъ ниже
Другій падежъ съ предлогомъ одъ
стр. 211
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
стр. 216
стр. 217
стр. 218
стр. 219
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
стр. 225
стр. 226
стр. 227
стр. 228
стр. 229
стр. 230
стр. 231
стр. 232
стр. 233
стр. 234
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
стр. 239
стр. 240
стр. 241
стр. 242
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
стр. 248
стр. 249
стр. 250
стр. 251
стр. 252
стр. 253
стр. 254
стр. 255
стр. 256
стр. 257
стр. 258
стр. 259
стр. 260
стр. 261
стр. 262
стр. 263
стр. 264
стр. 265
Другій падежъ съ предлогомъ око
стр. 267
стр. 268
стр. 269
стр. 270
Другій падежъ съ предлогомъ осимъ
стр. 272
стр. 273
Другій падежъ съ предлогомъ полагъ
Другій падежъ съ предлогомъ поредъ
стр. 275
Другій падежъ съ предлогомъ после
Другій падежъ съ предлогомъ пре
стр. 278
Другій падежъ съ предлогомъ преко
стр. 280
стр. 281
стр. 282
стр. 283
стр. 284
Другій падежъ съ предлогомъ према, прама
стр. 286
стр. 287
Другій падежъ съ предлогомъ противъ, проћъ
стр. 289
стр. 290
Другій падежъ съ предлогомъ путъ
Другій падежъ съ предлогомъ ради
стр. 293
Другій падежъ съ предлогомъ разма
Другій падежъ съ предлогомъ съ
стр. 296
стр. 297
стр. 298
стр. 299
стр. 300
стр. 301
стр. 302
стр. 303
стр. 304
стр. 305
стр. 306
Другій падежъ съ предлогомъ средъ
стр. 308
Другій падежъ съ предлогомъ у
стр. 310
стр. 311
стр. 312
стр. 313
стр. 314
стр. 315
стр. 316
стр. 317
Другій падежъ съ предлогомъ цећа
Другій падежъ съ предлогомъ чело, у очи, на домакъ, на измакъ, по томъ
стр. 320
Трећій падежъ безъ предлога
стр. 322
стр. 323
стр. 324
стр. 325
стр. 326
стр. 327
стр. 328
стр. 329
стр. 330
стр. 331
стр. 332
стр. 333
стр. 334
стр. 335
стр. 336
стр. 337
стр. 338
стр. 339
стр. 340
стр. 341
стр. 342
стр. 343
стр. 344
стр. 345
стр. 346
стр. 347
стр. 348
стр. 349
стр. 350
стр. 351
стр. 352
стр. 353
стр. 354
стр. 355
стр. 356
стр. 357
стр. 358
стр. 359
стр. 360
стр. 361
стр. 362
стр. 363
стр. 364
стр. 365
Трећій падежъ съ предлогомъ къ
стр. 367
стр. 368
стр. 369
стр. 370
стр. 371
Трећій падежъ съ предлогомъ према
Трећій падежъ съ предлогомъ противъ, проћу
стр. 373
стр. 374
Четвртый падежъ безъ предлога
стр. 376
стр. 377
стр. 378
стр. 379
стр. 380
стр. 381
стр. 382
стр. 383
стр. 384
стр. 385
стр. 386
стр. 387
стр. 388
стр. 389
стр. 390
стр. 391
стр. 392
стр. 393
стр. 394
стр. 395
стр. 396
стр. 397
стр. 398
стр. 399
стр. 400
стр. 401
стр. 402
стр. 403
стр. 404
стр. 405
стр. 406
стр. 407
стр. 408
стр. 409
стр. 410
стр. 411
стр. 412
стр. 413
стр. 414
стр. 415
Четвртый падежъ съ предлогомъ за
стр. 417
стр. 418
стр. 419
стр. 420
стр. 421
стр. 422
стр. 423
стр. 424
стр. 425
стр. 426
стр. 427
стр. 428
стр. 429
стр. 430
стр. 431
стр. 432
стр. 433
стр. 434
стр. 435
стр. 436
стр. 437
стр. 438
стр. 439
стр. 440
стр. 441
стр. 442
стр. 443
стр. 444
стр. 445
стр. 446
стр. 447
стр. 448
стр. 449
стр. 450
стр. 451
Четвртый падежъ съ предлогомъ крозъ, прозъ
стр. 453
стр. 454
стр. 455
стр. 456
стр. 457
стр. 458
Четвртый падежъ съ предлогомъ мећу
стр. 460
Четвртый падежъ съ предлогомъ мимо
стр. 462
Четвртый падежъ съ предлогомъ на
стр. 464
стр. 465
стр. 466
стр. 467
стр. 468
стр. 469
стр. 470
стр. 471
стр. 472
стр. 473
стр. 474
стр. 475
стр. 476
стр. 477
стр. 478
стр. 479
стр. 480
стр. 481
стр. 482
стр. 483
стр. 484
стр. 485
стр. 486
стр. 487
стр. 488
стр. 489
стр. 490
стр. 491
стр. 492
стр. 493
стр. 494
стр. 495
стр. 496
стр. 497
стр. 498
стр. 499
стр. 500
стр. 501
стр. 502
стр. 503
стр. 504
стр. 505
стр. 506
стр. 507
стр. 508
стр. 509
стр. 510
стр. 511
стр. 512
стр. 513
стр. 514
стр. 515
стр. 516
Четвртый падежъ съ предлогомъ надъ
Четвртый падежъ съ предлогомъ низъ
Четвртый падежъ съ предлогомъ о
стр. 519
стр. 520
Четвртый падежъ съ предлогомъ по
стр. 522
стр. 523
стр. 524
Четвртый падежъ съ предлогомъ подъ
стр. 526
стр. 527
Четвртый падежъ съ предлогомъ предъ
Четвртый падежъ съ предлогомъ презъ
Четвртый падежъ съ предлогомъ съ
Четвртый падежъ съ предлогомъ у
стр. 531
стр. 532
стр. 533
стр. 534
стр. 535
стр. 536
стр. 537
стр. 538
стр. 539
стр. 540
стр. 541
стр. 542
стр. 543
стр. 544
стр. 545
стр. 546
стр. 547
стр. 548
Четвртый падежъ съ предлогомъ узъ
стр. 550
стр. 551
стр. 552
Петый падежъ
Шестый падежъ безъ предлога
стр. 554
стр. 555
стр. 556
стр. 557
стр. 558
стр. 559
стр. 560
стр. 561
стр. 562
стр. 563
стр. 564
стр. 565
стр. 566
стр. 567
стр. 568
стр. 569
стр. 570
стр. 571
стр. 572
стр. 573
стр. 574
стр. 575
стр. 576
стр. 577
стр. 578
стр. 579
стр. 580
стр. 581
стр. 582
Шестый падежъ съ предлогомъ за
стр. 584
стр. 585
стр. 586
стр. 587
Шестый падежъ съ предлогомъ мећу
стр. 589
Шестый падежъ съ предлогомъ надъ
Шестый падежъ съ предлогомъ подъ
стр. 592
стр. 593
Шестый падежъ съ предлогомъ предъ
стр. 595
Шестый падежъ съ предлогомъ съ
стр. 597
стр. 598
стр. 599
стр. 600
стр. 601
стр. 602
стр. 603
стр. 604
стр. 605
стр. 606
стр. 607
стр. 608
Седмый падежъ безъ предлога
Седмый падежъ съ предлогомъ на
стр. 611
стр. 612
стр. 613
стр. 614
стр. 615
стр. 616
стр. 617
стр. 618
стр. 619
Седмый падежъ съ предлогомъ о
стр. 621
стр. 622
Седмый падежъ съ предлогомъ по
стр. 624
стр. 625
стр. 626
стр. 627
стр. 628
стр. 629
стр. 630
стр. 631
стр. 632
Седмый падежъ съ предлогомъ према
Седмый падежъ съ предлогомъ при
Седмый падежъ съ предлогомъ у
стр. 636
стр. 637
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 642
стр. 643
Задна подвързия