-
№ 7384

Граматика или Буквеница славенска / Издадена от Хр. К. Сичан Николов.

Автор: Сичан-Николов, Христодул Костович
Година: 1858 г.
Град: Цариград :| В книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова,| 1858.
Издателство:
Страници: 244
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020

Съдържание

Граматика или Буквеница славенска / Издадена от Хр. К. Сичан Николов.
Предна подвързия
Заглавна страница
Гръб заглавна страница
[Към читателите]
стр. II
стр. III
стр. IV
стр. V
Погрешности
стр. VII
стр. VIII
ГРАМАТИКА СЛАВЕНСКА
ПЪРВА ЧАСТ. [РАДИ КЛОНИМЫТЕ РЕЧИ]
ВЪВЕДЕНИЕ
стр. 2
стр. 3
ГЛАВА ПЪРВА. ЗА СУЩЕСТВИТЕЛНОТО
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
ГЛАВА ВТОРА. РАДИ ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
ГЛАВА Г. РАДИ МЕСТОИМЕНИЕТО
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
ГЛАВА Д. РАДИ ГЛАГОЛА
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
ГЛАВА 6. РАДИ ПРИЧАСТИЕТО
ГЛАВА 7. РАДИ НЕСКЛАНЯЕМИТЕ РЕЧИ
стр. 153
ГЛАВА 8. РАДИ ПРЕДЛОГА
ГЛАВА 9. РАЗИ СОЮЗА
стр. 156
ГЛАВА 10. РАДИ МЕЖДОМЕТИЕТО
ГЛАВА 11. РАДИ ПРАВОПИСАНИЕТО
стр. 158
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
ВТОРА ЧАСТ. РАДИ СОЧИНЕНIЕ-ТО
ГЛАВА ПЪРВА
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
ГЛАВА ВТОРА. РАДИ ПРИЛАГАТЕЛНОТО КАКОВНО ИМЕ.
стр. 22
стр. 23
ГЛАВА ТРЕТА. РАДИ МЕСТОИМЕНИЕТО
стр. 25
стр. 26
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. РАДИ ГЛАГОЛА
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
ГЛАВА ПЕТА. РАДИ ПРИЧАСТИЕТО
стр. 42
стр. 43
ГЛАВА ШЕСТА. РАДИ НАГЛАГОЛИЕТО.
ГЛАВА СЕДМА. РАДИ ПРЕДЛОГА
стр. 46
ГЛАВА ОСМА. РАДИ СОЮЗА
стр. 48
ГЛАВА ДЕВЕТА. РАДИ МЕЖДОМЕТИЕТО
ГЛАВА ДЕСЕТА. РАДИ ТОЧКИТЕ
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. РАДИ НЯКОИ ИЗМЕНЕНИЯ БУКВИНЫ
ТАБЛИЦА ТОЛКОВАТЕЛНА НА НЯКОЛКО ГЛАГОЛЫ НЕУПОТРЕБЛЯЕМЫ НА БЪЛГАРСКИ.
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
Задна подвързия