-
№ 7386

Митарства Теодорини 175(883) втора четвърт на XIX вeк хартия

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 68
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: лл.1–11а (с.1–21) – поучение без заглавие; лл.11б–33а (с.22–65) – двадесет номерирани митарства на Теодора Покаяница; л.33б (с.66) – съдържание на ръкописа [abstract] Украса: неумело подражание на старопечатни образци; Придобиване: постъпил в дар през 1979 г. от наследниците на Александър Пеев.; Воден знак: три цилиндъра с букви, които не личат добре

Съдържание

Митарства Теодорини, втора четвърт на XIX вeк
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-33
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
еталон - размер
еталон - цвят