-
№ 7387

Дамаскин 161(330) XIX век хартия

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 15
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: лл.1а–4а край на слово за мъченията и чудесата на св. Георги; лл.4а–7б слово за разслабления [abstract] Бележка: Словото на св. Георги е свободна преработка на Дамаскиновото слово (срвн. например Демина, Е. Тихонравовский дамаскин, II, 311–317, където е предаден традиционния текст), а второто слово прилича повече на неделните поучения, изнасяни през Възраждането и от светски лица.; Придобиване: ръкописът е подарен от Моско Москов, директор на Търновската народна библиотека, през 1927 г.; Без воден знак; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1927 г. 1929, с.15; Петканова, Д. Дамаскините в българската литература. С., 1965, с.250.

Съдържание

Дамаскин
л.1-7
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
еталон