-
№ 7389

Требник на Вениамин Хилендарец 151(756) 1838–1839 г. хартия

Автор:
Година: 1838 г.
Град:
Издателство:
Страници: 246
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: молитви и чинопоследования, четиринадесет от които са наследници на глаголическите: Молитва над обхванати от бяс (три), Второ заклинание срещу духовете нечисти, Молитва над недъгави, Чинът ако нечисто падне във вино, масло или друго, Чинът над замърсен кладенец, Молитва над замърсен съд, Молитва над дръзко заклел се, Молитва над тръгващи на път, Молитва над агънце и друга месна храна, Молитва при благославяне на нов дом, Молитва на св. Трифон срещу вредители по ниви и лозя, Молитва над стадо. Наред с тях и молитвени текстове, наследени от предхождащата книжовна традиция или наново преведени: циклично Последование над болни, Молитва над къща, обладана от зли духове, Молитва при урочасване, Последование на свещеномъченик Антипа против зъбобол, Молитва при блудство, Молитва на св. Модест за всякакви болести на четириноги животни, Последование при напразна смърт, Молитва при треска, Молитва над сол, Молитва при сеитба, Молитва при построяване на къща, Молитва при копаене на кладенец, Молитва при бране на грозде, Молитва над отроче, което започва да учи, Молитва над деца, които не се учат добре и др.
Бележка на писача: на гърба на предната кора, в която се споменава, че книгата е преписана в Хилендарския манастир в Атон; бележката е повторена с тайнопис и добавена година 1838, като последната цифра е поправена на 9.
Приписки: на предния форзац име ДИМИТРИЕ изписано и с тайнопис; на л.1а имена, следвани от името на създателя на требника, мястото и годината – с тайнопис; л.1б – домакинска посуда, рецепта за болни очи и заклинание за болен кон; на задната кора две имена с тайнопис. [abstract] Постъпил през 1954 г. от неизвестен дарител; Воден знак: лл.1–6 стар тип, водния знак е неясен; лл.7-121 нова, гладка хартия без воден знак; Подвързия: да, от картон и кожа, оригинална, проядена и овехтяла; Издания: Тончева-Тодорова, Христина. Требникът на Вениамин Хилендарец от 1838–1839 година. Пловдив, 2014, 424 с.
Библиография: Станчев, К. Опис на славянските ръкописи в Пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов“, постъпили след 1920 година. С., 1982, 27–30; Тончева, Х. Текстологични наблюдения върху рилските ръкописни требници.// Старобългаристика, ХХІ, 1997, № 2, 61–70; Тончева, Христина. Требникът на Вениамин Хилендарец от 1838-1839 г. от сбирката на Пловдивската народна библиотека. – В: По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология : Сб. научни съобщения от Втория национален колоквиум, посветен на 160-годишнината от рождението на Лука Касъров (1854–1916). Пловдив. 2015. 273–283.; Общо състояние: някои листове са отделени, други се държат хлабаво. Лл.30–37 проядени долу вдясно, част от текста е пострадал лл. 5, 118а и 121 са неизписани

Съдържание

Требник на Вениамин Хилендарец, 1838–1839 г.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-80
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.78а
л.78б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81-90
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
л.84а
л.84б
л.85а
л.85б
л.86а
л.86б
л.87а
л.87б
л.88а
л.88б
л.89а
л.89б
л.90а
л.90б
л.91-100
л.91а
л.91б
л.92а
л.92б
л.93а
л.93б
л.94а
л.94б
л.95а
л.95б
л.96а
л.96б
л.97а
л.97б
л.98а
л.98б
л.99а
л.99б
л.100а
л.100б
л.101-110
л.101а
л.101б
л.102а
л.102б
л.103а
л.103б
л.104а
л.104б
л.105а
л.105б
л.106а
л.106б
л.107а
л.107б
л.108а
л.108б
л.109а
л.109б
л.110а
л.110б
л.111-121
л.111а
л.111б
л.112а
л.112б
л.113а
л.113б
л.114а
л.114б
л.115а
л.115б
л.116а
л.116б
л.117а
л.117б
л.118а
л.118б
л.119а
л.119б
л.120а
л.120б
л.121а
л.121б
заден форзац
задна кора
еталон