-
№ 7398

Молитвениче богородично на Атанасаки Самоковли 156(273) 1844 г. хартия

Автор:
Година: 1844 г.
Град:
Издателство:
Страници: 61
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: лл.2а–6а молитва, преписвана от печатно издание;
Приписки: на оформения с печатни изрезки л.Iа част от името на притежателя, отдолу изрезка от книга с печатна дата 1842, а под нея с черно мастило написано 1844; по-долу драскани други години; на лл.Iб–IIб сметки и драсканици; на л.1а името на притежателя и месец и година МАРТ 1844; от л. 8а до края се редуват празни листове и такива със сметки и търговски бележки за годините 1850–1856; на л.22а салдото за 1856 година (25.IX) е 50 132 гроша и под него пише ТИЯ ТУРАМЪ ТАЯ ГОДИНА КАПЕТАЛЕ МОЙ. [abstract] Украса: на л. Ia с изрезки от печатна книга е оформена рамка, а долу е залепена друга изрезка – клонче от роза с листа, цветове и пъпки (същото клише е употребено като концовка във вечния календар, издаден от хаджи Найден Йоанович в Букурещ през 1843 г., НБКМ Ст.43.76). На лл.1б, 6б и 7а–б – рисунки на Богородица с младенеца и архангели в наивистичен стил, подражание на печатни образци; Придобиване: подарен през 1921 г. от Станислав Ат. Самоковлиев, син на Атанасаки. Той е предал на библиотеката и две разписки на Атанасаки, които се пазят в БИА, № 371 и 372.; Воден знак: цилиндър с букви GFA; Подвързия: мека, картон и кожа, оригинална; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1921 г. (Отдел за ръкописи и старопечатни книги), 1923, с.15.

Съдържание

Молитвениче богородично на Атанасаки Самоковли, 1844 г.
предна кора
преден форзац
л.I-II
л.Iа
л.Iб
л.IIа
л.IIб
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-28
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
заден форзац
задна кора
еталон A
еталон B