-
№ 7399

Требник 153(278) XIX век хартия

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 44
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: молитви (л.1а край на молитва за отроче, лл.1б–3а, лл.3а–6б, лл.6б–16б четири молитви, цяло последование, което включва и заклинания)
Приписки: л.18а, л.18б шест реда с арабица [abstract] Придобиване: постъпил през 1922 г.; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1922 г. (Отдел за ръкописи и старопечатни книги), 1924, с.15, отбелязан като „Молитвениче“; лл.14б–15а и 17б–20 са неизписани; подвързан заедно с печатен епитимиен номоканон

Съдържание

Требник, XIX в.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
заден форзац
задна кора
еталон