-
№ 7403

Сборниче, съдържащо Александрия, Требник и др. 163(350) 1836 г. хартия

Автор:
Година: 1836 г.
Град:
Издателство:
Страници: 83
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: л.1а Апокрифна молитва за нежит, лл.1б–5а Александрия, недовършена, лл.9а–10а Таблица за евангелските четения през постите (за неделни дни, по гласове), лл.15б–35а Требник без заглавие (съдържа Богородичен канон и чинопоследования), лл.35б–46 неизписани листове и приписки;
Приписки: повечето от една ръка – лл.5б–8б небрежни драсканици, молитви, тропари, сметки, заглавия на служби, извадки от месецослов, лл.10б–15а сметки, имена за помен, л.35б, 43б–45а рецепти на български, гръцки, турски с кирилица, пояснения на думи, стопански разходи, лл.46а–б сметки, драсканици, няколко реда с арабица; на задната кора рисунка с перо на свещеник с одежди, повторена и на задния форзац; по корите, на л.46б и на задния форзац и други рисунки с перо - коне, човечета и пр. [abstract] Придобиване: постъпил през 1929 г.; Воден знак: голяма котва с букви, слабо видими (от типа на № 2785 на Mosin, Anchor); Подвързия: да, мек картон; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1928-1929 г. (Отдел за ръкописи), 1931, с.151; Станчев, К. Опис на славянските ръкописи в Пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов“, постъпили след 1920 година. С., 1982, 54–57.

Съдържание

Сборниче, съдържащо Александрия, Требник и др., 1836 г.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-46
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
заден форзац
задна кора
еталон