-
№ 7408

Сборниче на Христо поп Марков 164(683) 1855 г. хартия

Автор:
Година: 1855 г.
Град:
Издателство:
Страници: 81
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: празнични поучения;
Приписки: на л. IIа несръчно нарисувана рамка с текст в нея от ръката на писача ПРИНАДЛЕЖИТЪ ХРИСТУ ПО МАРКОВУ, 1855 ЛЕТО МАРТА 27 ДЕНЪ [abstract] Бележки: На задния форзац на Дамаскин от сбирката на Найчен Геров (НБКМ № 1073, вж Опис, III, с.384) има подпис: господин Христо п. Марковъ; Придобиване: постъпил през 1939 г.; Без воден знак; Подвързия: да, картон, оригинална; Библиография: Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей за 1937-1939 г. (Отдел за ръкописи и старопечатни книги), 1940, с.27.; Липси: лл.I, III, IV, 17б, 27б, 28 и 32 са неизписани; между лл. 5 и 6 и между 22 и 23 липсва по един лист, а в края липсват повече

Съдържание

Сборниче на Христо поп Марков, 1855 г.
предна кора
преден форзац
л.I-IV
л.Iа
л.Iб
л.IIа
л.IIб
л.IIIа
л.IIIб
л.IVа
л.IVб
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.фрагмент 1а
л.фрагмент 1б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.фрагмент 2а
л.фрагмент 2б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-36
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
заден форзац
задна кора
еталон