-
№ 7409

Бележниче 165(346) средата на XIX век хартия

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 35
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: разнообразно – преписи на изречения от библейски книги и богослужебни текстове, рецепти за боядисване на прежда (две), откъси от евангелски текстове, тропари за св. Никола (два), за Иисус Христос, за Йоан Предтеча, за архангел Михаил, иконографска рецепта;
Приписки: лл.3б–4аб, 5б, 15аб драсканици; на двата форзаца несръчни рисунки с перо на светици [abstract] Придобиване: купен във Велико Търново през 1927 г.; Воден знак няма; Подвързия: да, твърд шарен картон, оригинална; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1927 г. 1929, с.17; Общо състояние: л. 15 отделен, другите подвързани заедно

Съдържание

Бележниче, средата на XIX в.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-15
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
заден форзац
задна кора
еталон