-
№ 7411

Лекарственик 166(757) XIX век хартия

Автор:
Година: 1850 г.
Град:
Издателство:
Страници: 164
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: лл. 2а–55б – 148 рецепти; л. 56а по-късна рецепта, писана с лилаво мастило; лл.57а–б рецепта, друга ръка; лл.58а–60б част от трепетник, писан с почерка на основната част на лекарственика. Интерполираните листове (I–XVIII) между лл.56 и 57 също съдържат рецепти, но писани с друг, по-късен почерк;
Приписки: на л.32б на листче, залепено върху основния текст, на места доста неясно [abstract] Придобиване: подарен през 1958 г. от Георги Папазов от Пловдив, син на билкар.; Воден знак: фрагмент от цилиндър и буква G (вероятно GFA); Подвързия: да, оригинална, твърд картон и платно, проядена

Съдържание

Лекарственик, XIX в.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-56
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.I-X
л.Iа
л.Iб
л.IIа
л.IIб
л.IIIа
л.IIIб
л.IVа
л.IVб
л.Vа
л.Vб
л.VIа
л.VIб
л.VIIа
л.VIIб
л.VIIIа
л.VIIIб
л.IXа
л.IXб
л.Xа
л.Xб
л.XI-XVIII
л.XIа
л.XIб
л.XIIа
л.XIIб
л.XIIIа
л.XIIIб
л.XIVа
л.XIVб
л.XVа
л.XVб
л.XVIа
л.XVIб
л.XVIIа
л.XVIIб
л.XVIIIа
л.XVIIIб
л.57-60
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
фрагмент а
фрагмент б
заден форзац
задна кора
еталон а
еталон б