-
№ 7414

Езопови басни и Граматика от Христо Вълкович Пулеков от Копривщица 167(323 324 326) към 1838 г. хартия

Автор:
Година: 1838 г.
Град:
Издателство:
Страници: 221
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: л. 1а – част от записки по граматика; лл.4а–78а – 151 езопови басни, последната неномерирана; лл.79а–85б превод от гръцки; л.86а–б част от граматически записки; лл.87а–104б Граматика, състояща се от девет глави, в които се разглеждат синтактични въпроси. Използвани са църковнославянски граматики, най-вече тази на Аврам Мразович; на л.104б, след края на граматиката, Христо Пулеков е поместил свое стихотворение, преписано на чисто и на л.105а, с акростих с неговото име, а в края е упоменат Неофит Рилски;
Приписки: на л.108а е нарисувана фигура на духовник, седнал пред писмена маса с мастилница, перо и хартия (вер. Неофит Рилски) [abstract] Бележки: Писма на Христо Пулеков, постъпили от архива на Йоаким Груев, са част от специалните колекции под № 624. Басните са препис от превода на Неофит Рилски, а не от печатното издание на Й. Емануилович, който ги е откраднал от Неофит. По този повод самия Неофит пише, че „басните са превождани и писувани още на 1838 лето“ в Копривщица (вж СбНУ, XV, 1898, с.302). В своите спомени Й. Груев, след като отбелязва, че през есента на 1839 г. Неофит Рилски оставил на мястото си за учител в Копривщица Христо В. Пулеков и си отишъл в Рилския манастир, пише: „При новия си учител аз учих българска граматика от Неофита, славянска граматика от Мразовича, превод от славянски на български по РЪКОПИСНИ ЕЗОПОВИ БАСНИ, преведени от отца Неофита на славянски ...“ (вж Груев, Йоаким. Моите спомени, Пловдив, 1906, с.2). Препис от Граматиката и стихотворението на Христо Пулеков съдържа и ръкопис № 769 от Хилендарския манастир (лл.1–16а).; Придобиване: постъпил от архива на Йоаким Груев; Воден знак: три цилиндъра; Подвързия: да, оригинална, картон и кожа, щампован орнамент – три цветчета; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1926 г. 1927, с.12; Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1927 г. 1929, с.15; Станчев, К. Опис на славянските ръкописи в Пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов“, постъпили след 1920 година. С., 1982, 60–62.; Липси: лл.2–3 и 106–121 са неизписани. Трите части на ръкописа са означени с отделни инвентарни номера, но са подвързани заедно

Съдържание

Езопови басни и Граматика от Христо Вълкович Пулеков от Копривщица, към 1838 г.
предна кора
преден форзац
л.1-10
л.1а
л.1б
л.2а
л.2б
л.3а
л.3б
л.4а
л.4б
л.5а
л.5б
л.6а
л.6б
л.7а
л.7б
л.8а
л.8б
л.9а
л.9б
л.10а
л.10б
л.11-20
л.11а
л.11б
л.12а
л.12б
л.13а
л.13б
л.14а
л.14б
л.15а
л.15б
л.16а
л.16б
л.17а
л.17б
л.18а
л.18б
л.19а
л.19б
л.20а
л.20б
л.21-30
л.21а
л.21б
л.22а
л.22б
л.23а
л.23б
л.24а
л.24б
л.25а
л.25б
л.26а
л.26б
л.27а
л.27б
л.28а
л.28б
л.29а
л.29б
л.30а
л.30б
л.31-40
л.31а
л.31б
л.32а
л.32б
л.33а
л.33б
л.34а
л.34б
л.35а
л.35б
л.36а
л.36б
л.37а
л.37б
л.38а
л.38б
л.39а
л.39б
л.40а
л.40б
л.41-50
л.41а
л.41б
л.42а
л.42б
л.43а
л.43б
л.44а
л.44б
л.45а
л.45б
л.46а
л.46б
л.47а
л.47б
л.48а
л.48б
л.49а
л.49б
л.50а
л.50б
л.51-60
л.51а
л.51б
л.52а
л.52б
л.53а
л.53б
л.54а
л.54б
л.55а
л.55б
л.56а
л.56б
л.57а
л.57б
л.58а
л.58б
л.59а
л.59б
л.60а
л.60б
л.61-70
л.61а
л.61б
л.62а
л.62б
л.63а
л.63б
л.64а
л.64б
л.65а
л.65б
л.66а
л.66б
л.67а
л.67б
л.68а
л.68б
л.69а
л.69б
л.70а
л.70б
л.71-80
л.71а
л.71б
л.72а
л.72б
л.73а
л.73б
л.74а
л.74б
л.75а
л.75б
л.76а
л.76б
л.77а
л.77б
л.78а
л.78б
л.79а
л.79б
л.80а
л.80б
л.81-90
л.81а
л.81б
л.82а
л.82б
л.83а
л.83б
л.84а
л.84б
л.85а
л.85б
л.86а
л.86б
л.87а
л.87б
л.88а
л.88б
л.89а
л.89б
л.90а
л.90б
л.91-100
л.91а
л.91б
л.92а
л.92б
л.93а
л.93б
л.94а
л.94б
л.95а
л.95б
л.96а
л.96б
л.97а
л.97б
л.98а
л.98б
л.99а
л.99б
л.100а
л.100б
л.101-108
л.101а
л.101б
л.102а
л.102б
л.103а
л.103б
л.104а
л.104б
л.105а
л.105б
л.106а
л.106б
л.107а
л.107б
л.108а
л.108б
заден форзац
задна кора
еталон