-
№ 7421

Граматика на хаджи дякон Иларион от Севлиево 168(279) 1850 г. хартия

Автор:
Година: 1850 г.
Град:
Издателство:
Страници: 189
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: с.1–154 граматика, въведението разглежда въпроси на фонетиката и правописа, следвани от морфология (глави I–VIII) и синтаксис; с.157–177 неделни проповеди, късни;
Приписки: с. 156 с друг почерк, с.181 [abstract] Придобиване: постъпил през 1921 г.; Без воден знак; Подвързия: да, картон и платно на прегъвката, оригинална; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1922 г. (Отдел за ръкописи и старопечатни книги), 1924, с.15.; Общо състояние: л.I разкъсан, но запазен, останалите здрави; л.Iб и с.155–156 и 178–182 са неизписани

Съдържание

Граматика на хаджи дякон Иларион от Севлиево, 1850 г.
предна кора
преден форзац
л.Iа
л.Iб
с.1-20
с.1
с.2
с.3
с.4
с.5
с.6
с.7
с.8
с.9
с.10
с.11
с.12
с.13
с.14
с.15
с.16
с.17
с.18
с.19
с.20
с.21-40
с.21
с.22
с.23
с.24
с.25
с.26
с.27
с.28
с.29
с.30
с.31
с.32
с.33
с.34
с.35
с.36
с.37
с.38
с.39
с.40
с.41-60
с.41
с.42
с.43
с.44
с.45
с.46
с.47
с.48
с.49
с.50
с.51
с.52
с.53
с.54
с.55
с.56
с.57
с.58
с.59
с.60
с.61-80
с.61
с.62
с.63
с.64
с.65
с.66
с.67
с.68
с.69
с.70
с.71
с.72
с.73
с.74
с.75
с.76
с.77
с.78
с.79
с.80
с.81-100
с.81
с.82
с.83
с.84
с.85
с.86
с.87
с.88
с.89
с.90
с.91
с.92
с.93
с.94
с.95
с.96
с.97
с.98
с.99
с.100
с.101-120
с.101
с.102
с.103
с.104
с.105
с.106
с.107
с.108
с.109
с.110
с.111
с.112
с.113
с.114
с.115
с.116
с.117
с.118
с.119
с.120
с.121-140
с.121
с.122
с.123
с.124
с.125
с.126
с.127
с.128
с.129
с.130
с.131
с.132
с.133
с.134
с.135
с.136
с.137
с.138
с.139
с.140
с.141-160
с.141
с.142
с.143
с.144
с.145
с.146
с.147
с.148
с.149
с.150
с.151
с.152
с.153
с.154
с.155
с.156
с.157
с.158
с.159
с.160
с.161-182
с.161
с.162
с.163
с.164
с.165
с.166
с.167
с.168
с.169
с.170
с.171
с.172
с.173
с.174
с.175
с.176
с.177
с.178
с.179
с.180
с.181
с.182
заден форзац
задна кора
еталон