-
№ 7422

Богословие в превод на хаджи дякон Иларион от Севлиево 169(280) средата на XIX век хартия

Автор:
Година: 1800 г.
Град:
Издателство:
Страници: 111
Категория: Първопечатни книги (1508г. - 1805г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: автограф на хаджи дякон Иларион. Преводът после е печатан;
Приписки: на с.9 в полето дарствен надпис: „Подарявам настоящия ръкопис на Народната Библиотека в Пловдив. Пловдив, 20 Май 1922 г.“, следва нечетлив подпис на Игнат Фурнаджиев – пазител при библиотеката. [abstract] Бележки: Запазената част от ръкописа обхваща текста на печатното издание от стр.8 (ред 8 отдолу) до с.53 (ред 5 отдолу). Между двата текста има редакционни различия.; Придобиване: придобита в дар през 1922 г.; Без воден знак; Подвързия: да, оригинална, картон и платно, разкъсана, двете кори се съхраняват отделно; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1922 г. (Отдел за ръкописи и старопечатни книги), 1924, с.15.; Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина, т.I, с.155, № 3228.; Липси: първите 8 страници и доста отзад липсват

Съдържание

Богословие в превод на хаджи дякон Иларион от Севлиево, средата на XIX в.
предна кора
преден форзац
с.9-20
с.9
с.10
с.11
с.12
с.13
с.14
с.15
с.16
с.17
с.18
с.19
с.20
с.21-40
с.21
с.22
с.23
с.24
с.25
с.26
с.27
с.28
с.29
с.30
с.31
с.31a
с.32
с.33
с.34
с.35
с.36
с.37
с.38
с.39
с.40
с.41-60
с.41
с.42
с.43
с.44
с.45
с.46
с.47
с.48
с.49
с.50
с.51
с.52
с.53
с.54
с.55
с.56
с.57
с.58
с.59
с.60
с.61-80
с.61
с.62
с.63
с.64
с.65
с.66
с.67
с.68
с.69
с.70
с.71
с.72
с.73
с.74
с.75
с.76
с.77
с.78
с.79
с.80
с.81-100
с.81
с.82
с.83
с.84
с.85
с.86
с.87
с.88
с.89
с.90
с.91
с.92
с.93
с.94
с.95
с.96
с.97
с.98
с.99
с.100
с.101-113
с.101
с.102
с.103
с.104
с.105
с.106
с.107
с.108
с.109
с.110
с.111
с.112
с.113
заден форзац
задна кора
еталон