-
№ 7426

Записки по история на изкуствата 171(306) 1865 г. хартия

Автор:
Година: 1865 г.
Град:
Издателство:
Страници: 101
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание: л.IIа – оглавление АРХЕОЛОГИЯ. ПРЕВЕДЕНА ОТ ЙОАКИМ ГРУЕВ А ПРЕПИСАНА ОТ ГАНЧЕ МИЛЕВ. ПЛОВДИВ 1865 Л. ОКТ. 8ый; лл.1–87 записки по археология и история на изкуствата, правени по превода на Йоаким Груев;
Приписки: на някои от неизписаните страници има бележки, въпроси и др. като че правени при подготовката за изпит [abstract] Бележки: Препис на тези записки има и в НБКМ № 1239, но са правени от друг ученик на Йоаким Груев; Придобиване: постъпил от архива на Йоаким Груев; Библиография: Годишник на Народната библиотека в Пловдив за 1923 г. 1925, с.17.

Съдържание

Записки по история на изкуствата, 1865 г.
л.I-II
л.Iа
л.Iб
л.IIа
л.IIб
с.1-20
с.1
с.2
с.3
с.4
с.5
с.6
с.7
с.8
с.9
с.10
с.11
с.12
с.13
с.14
с.15
с.16
с.17
с.18
с.19
с.20
с.21-40
с.21
с.22
с.23
с.24
с.25
с.26
с.27
с.28
с.29
с.30
с.31
с.32
с.33
с.34
с.35
с.36
с.37
с.38
с.39
с.40
с.41-60
с.41
с.42
с.43
с.44
с.45
с.46
с.47
с.48
с.49
с.50
с.51
с.52
с.53
с.54
с.55
с.56
с.57
с.58
с.59
с.60
с.61-80
с.61
с.62
с.63
с.64
с.65
с.66
с.67
с.68
с.69
с.70
с.71
с.72
с.73
с.74
с.75
с.76
с.77
с.78
с.79
с.80
с.81-136
с.81
с.82
с.83
с.84
с.85
с.86
с.87
с.88
с.99
с.100
с.101
с.102
с.103
с.104
с.105
с.106
с.135
с.136
еталон