-
№ 7433

Српска граматика / Джура Даничич.

Автор: Даничич, Джура
Година: 1863 г.
Град: Београд :| Држ. штамп.,| 1863.
Издателство:
Страници: 132
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание

Српска граматика / Джура Даничич.
Предна подвързия
Гръб предна подвързия
Заглавна страница
стр. I
стр. II
ПРЕГЛЕД
стр. IV
Приступ : облик, основа, наставак
Именице мушкога рода
а) без наставка у првом пад. јед
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
б) с наставком у првом пад. јед
Именице средњега рода
а) с наставком у првом пад. јед
б) без наставка у првом пад. јед
стр. 17
стр. 18
Именице женскога рода
а) с наставком у првом пад. јед
стр. 21
стр. 22
стр. 23
б) без наставка у првом пад. јед
стр. 25
стр. 26
Замјенице
б) без рода
стр. 28
б) с родом
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
Придјеви
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
Бројеви
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
Глаголи
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
I. врста
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
II. врста
стр. 93
стр. 94
стр. 95
III. врста
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
IV. врста
стр. 106
V. врста
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
VI. врста
стр. 118
Додатак глаголима
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
Задна подвързия