-
№ 7887

Пътеките на престъпната любов из живота на цариграждани (Повест)

Автор: Г. Алтеров
Година: 1914 г.
Град: Разград
Издателство:
Страници: 17
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание