-
№ 7892

Кратко описание на Панагюрското въстание, провъзгласено на 20-и април 1876 година, и на по-важните събития след него в турското царство, додето се освободи градът Панагюрище от турското владение, на 31 декември 1877 г.

Автор: Петър Карапетров - Черновежд
Година: 1893 г.
Град: Средец
Издателство: Книгопечатница на Хр. Г. Бъчваров
Страници: 135
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание