-
№ 7893

Ръководство към четене на плановете за полковите учебни команди.

Автор: Поручик Селвелиев
Година: 1893 г.
Град: София
Издателство: Печатница "Либералний клуб"
Страници: 86
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание