-
№ 7898

Исторически принос за "войниганите" при турската войска от 1374год. дори до 1839 год. след р.Хр. до Танзимата

Автор: Диаманди Ихчиев
Година: 1906 г.
Град:
Издателство:
Страници: 36
Категория: Стар правопис (1901г. - 1945г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание