-
№ 7904

Мерки за предпазване от баба шарка (Variola) и предпазителни мерки против холерата.

Автор: П. Димитров
Година: 1893 г.
Град: Свищов
Издателство: П. Димитров
Страници: 15
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание