-
№ 7933

Положението на Македония след Берлинският договор. (Кореспонденции в разни вестници)

Автор: А. Даскалов
Година: 1887 г.
Град: Пловдив
Издателство:
Страници: 143
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание