-
№ 7937

Кратък учебник по всеобща география за долните класове на гимназиите и трикласните училища

Автор: С. Христов
Година: 1892 г.
Град: Пловдив
Издателство: Христо Г. Данов
Страници: 204
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание