-
№ 7960

Suggestopedia Desuggestive teaching. Communicative Method on the Level of the Hidden Reserves of the Human Mind. Summary of (Lectures 1995 – 2005) Georgi Lozanov

Автор: Георги Лозанов
Година: 2005 г.
Град: Виена
Издателство:
Страници: 162
Категория: Чуждоезични книги
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание