-
№ 8024

Бай Ганьо Невероятни разкази за един съвременен Българин. (липсват 4 страници)

Автор: Алеко Константинов
Година: 1895 г.
Град: София
Издателство: Пенчо В. Спасов
Страници: 139
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка: Липсват 28,29,31,32 стр.

Описание

Съдържание