-
№ 8025

Файнманови лекции по физика. Том 1 (Съвременната наука за природата. Закони на механиката. Пространство, време, движение, излъчване, вълни, кванти, кинетика, топлина, звук)

Автор: Р. Файнман , Р. Лейтон, М. Сендс
Година: 1970 г.
Град: София
Издателство: Народна просвета
Страници: 612
Категория: Нов правопис (1946г. - 2018г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Съдържание