-
№ 848

Писменник общеполезен на секого единороднаго ми болгарина от кой и да е чин и возраст / Сочинен според днешнийа писмописателен способ от Христаки П. Дупничанина, учителя в славено-еллинското в Свищов училище който сега перво на свет издава го ; Престоявал

Автор: Павлович, Христаки Георгиев , Цанков, Яков Илиев
Година: 1835 г.
Град: В Белграде
Издателство: У Княжеско-сербской типографии
Страници: 91
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 8
Бележка:

Описание

Предговор от Хр. Павлович на с. III-X; На с. [1-4] списък на спомоществователите от селищата : Свищов, Зимниче, Кестендил, Самоков, В Рилский монастир, Видин, В Хилендар, Плевен; Екз. (XII/к22) на титулната страница автограф на притежател : "К. Цанков"; Екз. с инв. номер Д2061/1953 и Д4974/1940 дар от Соф. нар. музей, на титулната страница и на двата екз. кръгъл син печат на музея : "Архива на българското възраждане при Соф. Нар. музей 1906"; Екз. без инв. номер дар от НБКМ, на титулната страница печат : "От библиотеката на покоиниа Костаки Попович от Браила дарени на Народ. Библиот. от зетя му П. М. Матеев", на с. [4] дарствен надпис от друг притежател : "Поповичу за приятелството дадено му от С. Вера"; Екз. с инв. номер Д2061/1953 е само 43 с.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012

Съдържание

Писменник общеполезен на секого единороднаго ми болгарина от кой и да е чин и возраст
Предна подвързия
Гръб на подвързия
Заглавна страница
Гръб на заглавна страница
Посвещение
стр. 1
Предисловие
VI
VII
VIII
IX
X
Вступление
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
Част перва
стр. 10
стр. 11
стр. 12
Глава втора
стр. 14
стр. 15
стр. 16
Глава трета
стр. 18
Глава четверта
стр. 20
Глава пета
стр. 22
стр. 23
Глава шеста
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
Глава седма
стр. 30
стр. 31
Глава осма
стр. 33
стр. 34
Глава девета
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
Глава десета
стр. 43
Част втора. Глава първа
стр. 45
стр. 46
Глава втора
стр. 48
Глава трета
Глава четверта
стр. 51
Глава пета
стр. 53
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
Глава шеста
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 62
Путеказател за България-та
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
Оглавление на содержавающите ся в тая книга главы
Расписание любородныте спомоществователи на тая книга
стр. 1
стр. 2
Задна подвързия