-
№ 854

Болгарска грамматика / Сега перво сочинена от Неофита П. П. сущаго из священния обители Рилския, за употребление на Славеноболгарските училища, а на свете издана от любородните предстоятели за Болгарското просвещение г. братия Мустакови, жители букурещкия

Автор: Неофит Рилски
Година: 1835 г.
Град: В Крагуевце
Издателство: У Княжеско-сербской типографии
Страници: 225
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог:
Бележка:

Описание

Посвещение от автора на братя Мустакови на с. I-VI; Два от екземплярите на УБ са с ръкописно допълнение, озаглавено "Вступление" 17 л.; Екз. с инв. номер Д3318/1934 дар от д-р Ст. Чомаков; Екз. с инв. номер Д2004/1953 на загл. с. кръгъл печат с текст : "Архива на Българското Възраждане при Соф. Нар. Музей 1966 г." и е с 218 с.; Екз. с инв. номер Д2004/1953 на загл. с. кръгъл печат с текст : "Архива на Българското Възраждане при Соф. Нар. Музей 1966 г." и друг кръгъл печат : "Университетъ София, Славянски институтъ" и е с 144 с.; Екз. с инв. номер Д7090/1940 е с паг. от 204 с.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2013

Съдържание

Болгарска грамматика
Корица
Заглавна страница
I
II
III
IV
V
VI
Филологическо предоведомление
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
Част перва
Глава перва
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
Глава втора
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
Глава трета
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
Глава четверта
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
стр. 133
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
стр. 141
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
стр. 146
стр. 147
стр. 148
стр. 149
стр. 150
Глава пета
стр. 152
стр. 153
стр. 154
Глава шеста. Глава седма
стр. 156
Глава осма
Част втора
стр. 159
стр. 160
стр. 161
стр. 162
стр. 163
стр. 164
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
стр. 171
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
стр. 189
стр. 190
стр. 191
стр. 192
стр. 193
стр. 194
стр. 195
стр. 196
стр. 197
стр. 198
стр. 199
стр. 200
стр. 201
стр. 202
стр. 203
стр. 204
стр. 205
стр. 206
стр. 207
стр. 208
стр. 209
стр. 210
стр. 211
Содержание
Погрешности
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6